Blog

Portret energetyczny serca

W ostatnich miesiącach z wielką fascynacją delektuję się książką amerykańskiego lekarza i naukowca Paula Pearsalla, który bardzo dogłębnie zbadał temat serca. Jego książka o tytule „Kod serca” (The Heart’s Code), nieprzetłumaczona jeszcze na język polski, pokazuje w naukowy, a zarazem bardzo przystępny sposób, że serce nie jest tylko pompą, lecz dyrygentem symfonii komórek i że to ono, a nie mózg, zawiera w sobie tajemnicę połączenia ciała, umysłu i ducha.

Dr Paul Pearsall łączy w swej książce odwieczną mądrość, naukowe dowody i własne doświadczenia, wskazując na  niezwykłą moc serca (daleko przekraczającą moc mózgu) oraz na energię życiową/energię duszy przekazywaną przez serce, a także na kwantowe połączenie serca ze wszystkim i wszystkimi.

Poniżej cytuję przetłumaczony przeze mnie fragment tej książki, który opisuje w skrócie PORTRET ENERGETYCZNY SERCA w oparciu o badania naukowe:

  1. Serce jest naszym najpotężniejszym organem. Trudno nawet określić jako subtelną ową ogromną fizyczną moc serca. Moc mózgu blednie w porównaniu z sercem. Serce jest największym generatorem energii elektromagnetycznej w ciele, a także wytwarza, wysyła i otrzymuje szerokie spektrum innych typów i częstotliwości energii, które mają miejsce w czasie.
  2. Serce reaguje bezpośrednio na środowisko. Można udowodnić, że serce reaguje na elektromagnetyczną energię na zewnątrz ciała. Kurczy się, kiedy zbliżymy do niego elektromagnes. Serce reaguje również neurohormonalnie na zewnętrzny świat nie tylko w reakcji na mózg, ale czasem również wtedy, gdy mózg nie jest tego świadomy.
  3. Serce jest głównym przewodnikiem energii komórek ciała. Energia z serca, chociaż silna, nie musi być silna, aby wpływać na funkcjonowanie komórek. Subtelna forma energii, emitowana, przewodzona i otrzymywana przez serce jest wystarczająca, aby wywołać znaczące zmiany w komórkach ciała, które można by opisać jako informacyjno-energetyczne komórkowe wspomnienia.
  4. Serce jest dynamicznym systemem. Jak wszystkie żywe systemy, serce jest otwartym, zmieniającym się i wchodzącym w różne interakcje systemem. Tak jak mówi fizyka kwantowa o wszystkich systemach, tak i serce wyraża się jako energia, materia i informacja i jest ono tak samo falą energii, jak i cząstką materii.
  5. Serca jest główną siłą porządkującą działanie ciała. Serce utrzymuje nas przy życiu. Tworzy ono postać tego, co nazywamy „sobą” i jest katalizatorem dla Umysłu, który określa nasze doświadczenie „siebie”. Używa ono informacyjnej energii, aby łączyć nasz mózg i ciało i działa w koordynacji z mózgiem, lecz nie jest przez niego kierowane. Jeśli nie damy się znieczulić na kod serca, nie zaniedbamy go ani nie będziemy ulegać śmiercionośnemu przymierzu zawartemu między samolubnym i walczącym o przetrwani mózgiem a hiperaktywnym ciałem, wówczas serce może wypełnić swoją naturalną funkcję jako siły porządkującej, integrującej i równoważącej energię witalną ciała i zagrać wyjątkową rolę w koordynowaniu komórkowych wspomnień na temat tego, co to znaczy być zdrowym.
  6. Serce rezonuje z energią zawierającą informację. Energia, materia i informacja są jednym i tym samym. Jeśli którakolwiek z tych trzech cech charakterystycznych natury jest obecna, to pozostałe dwie również „tam” są w jakiejś formie, czy sobie z tego zdajemy sprawę, czy nie. Niezależnie od tego, czy wysyłamy, czy otrzymujemy energię, to przekazujemy również informację. Kiedy serce „wybija” na zewnątrz swoją energię, to wysyła informację i wpływa na „materię” w nas i na zewnątrz nas. Energia wchodząca w materię jest informacją, która staje się pamięcią. Niezależnie od tego, jak by była subtelna i dotychczas niemierzalna, pamięć istnieje w materii w formie energii, serce zaś może być w stanie przekazać tą energię.
  7. Serce stanowi centrum cielesnego systemu. Z powodu centralnej lokalizacji serca w naszym ciele i głębokim połączeniu, jakie ma ono ze wszystkimi komórkami w ciele, transmitowana przez nie energia wpływa w znaczącym stopniu nie tylko na nasze ciało, ale i na wszystkie ciała wokół nas. Serce nieustannie pompuje energię i informację „do” i „z” każdej komórki, a także w środku komórek.
  8. Serce „wypowiada” i wysyła informację. Możemy się nauczyć odszyfrowywać kod serca poprzez wyciszenie się, uspokojenie mózgu, skupienie na sercu i poczucie tego, co ma ono do powiedzenia i jakie wspomnienia może przywołać od komórek, które je magazynują. Serce ma swoją własną mądrość, która różni się od racjonalnego mózgu, lecz każdy jego bit informacyjny jest równie ważny dla naszego życia, miłości, działania i uzdrawiania.
  9. Wszystkie serca wymieniają informację z innymi sercami i mózgami. Sercowe wzorce energetyczne mają dynamiczne interaktywne skutki. Kiedy jedno serce wysyła energię do drugiego, ta energia staje się częścią pamięci serca przyjmującego energię. Kiedy przyjmujące serce staje się z kolei sercem wysyłającym, energia, którą ono wysyła, nie jest dłużej tylko jego własną. Łączy ono swoją energię z pamięcią wibracji energii, którą otrzymało. Ten proces rezonansu ciągnie się w nieskończoność, co oznacza, że z każdym uderzeniem naszego serca, kontynuujemy kreowanie informacyjno-energetycznych wibracji, które stają się naszą zbiorową duszą.
  10. Przeszczepione serca przychodzą ze swoimi własnymi informacyjno-energetycznymi komórkowymi wspomnieniami od dawcy. Od czasu pierwszego przeszczepu serca u zwierzęcia w 1959 r., poprzez pierwsze przeszczepy serca u ludzi, które rozpoczęły się w 1967, po rok 1984, kiedy to przeszczepy serca zaczęły oferować nadzieję na długie i zdrowe życie tym, których własne serca przestały działać, ludzie zaczęli jeszcze bardziej doceniać unikalną naturę i moc serca. Niektórzy biorcy donoszą o delikatnym wpływie przeszczepionych serc na ich osobowość i świadomość, co dostarcza nowych wskazówek na temat natury kodu serca.

Książka Peaula Pearsalla mówi o wiele więcej na temat owego kodu. Natchnęła mnie ona do stworzenia webinarów, które zatytułowałem „Kod Serca”. Podczas webinarów odwołam się do różnych inspirujących informacji z książki. Przede wszystkim jednak zaoferuję okazję do odkrywania i odszyfrowywania w nas samych owego kodu i zrozumienia, jak bardzo wpłynie to na nasze życie – na kontakt z duszą, z innymi ludźmi, z ciałem i podświadomością. Wszystkich zainteresowanych webinarami, zapraszam na stronę: https://rafalwerezynski.pl/kod-serca/