POLITYKA PRYWATNOŚCI

Poniższa polityka prywatności wyjaśnia w jaki sposób Maria Wereżyńska i Rafał Wereżyński. Spółka cywilna przetwarza dane osobowe od Użytkowników na stronie internetowej https://rafalwerezynski.pl.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci prawach z tym związanych.

Par. 1: Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych jest Maria Wereżyńska i Rafał Wereżyński. Spółka cywilna z siedzibą w Warszawie, Piekarska 6 / 24, NIP: 5252773098 , REGON: 381973612.
2. Dane osobowe przetwarzane są:
a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c) w zakresie i celu niezbędnym do prawidłowej realizacji świadczonych przez nas usług.
3. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: rafal@niebonaziemi.org.

Par. 2: Skąd mamy Twoje dane?

1. Większość danych otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie. Dane te podajesz:
a) wysyłając do nas wiadomości drogą e-mailową;
b) zgłaszając chęć uczestnictwa w organizowanych przez nas wydarzeniach (osobiście, telefonicznie, e-mailowo lub przez formularz zgłoszeniowy);
c) zapisując się na sesję indywidualną;
d) składając zamówienia w sklepie internetowym na tej stronie;
e) zamieszczając swoje opinie o produktach;
f) zabierając głos na spotkaniach i webinarach.
2. Twoje dane możemy mieć również pośrednio, z publicznie dostępnych źródeł, a także od pośredników wspierających realizację Twoich zamówień w naszym sklepie internetowym oraz naszych partnerów, którzy zbierając dane osobowe dla wykonania własnych celów mogą je nam udostępniać, jeśli wyraziłeś na to zgodę przekazując im te dane.

Par. 3: Zakres przetwarzania danych osobowych

Użytkownicy mogą odwiedzać naszą Stronę anonimowo. Informacje na temat danych osobowych Użytkowników zbieramy tylko w przypadku, gdy podadzą nam oni takie dane dobrowolnie. W zależności od sytuacji mogą to być:
– imię i nazwisko;
– adres zamieszkania lub miejscowość zamieszkania
– adres strony internetowej;
– adres e-mail;
– numer telefonu;
– dodatkowo nazwa firmy, adres siedziby firmy, numer NIP (w przypadku gdy Użytkownikiem jest firma);
– dodatkowe informacje o sobie, które możesz zawrzeć w korespondencji e-mail, lub które możesz podać w trakcie rozmowy telefonicznej;
– udzielone przez Ciebie zgody;
– dane dotyczące płatności (np. numer rachunku bankowego) w przypadku dokonania przez Ciebie płatności za wydarzenia stacjonarne;
– zarejestrowane nagranie głosu, jeśli uczestnik webinarów zabierał głos.

Par. 4: W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

1. Możemy zbierać i używać osobistych informacji Użytkowników w następujących celach:
a) prawidłowe wyświetlanie pewnych treści na Stronie (np. wyświetlanie komentarzy)
b) wysyłanie okresowych emaili informacyjnych, jeśli wyrazisz na to zgodę;
c) dokonywanie zapisów na szkolenia, zarówno grupowe, jak i indywidualne oraz kontaktowanie się z użytkownikami w sprawach związanych z tymi szkoleniami;
d) realizowanie zamówień w naszym sklepie internetowym;
e) udostępnianie materiałów szkoleniowych;
f) odpowiadanie na prośby, pytania i/lub inne życzenia Użytkowników;
g) jeśli zawieramy umowę z Użytkownikiem (np. umowę o dzieło czy umowę zlecenie), przepisy prawa wymagają od nas także przetwarzania danych osobowych dla celów rachunkowych i podatkowych;
h) Możemy użyć informacji/danych zbiorowych, w tym danych pochodzące z analizy plików cookies w celu zrozumienia jak nasi Użytkownicy jako grupa korzystają z usług i zasobów udostępnianych na naszej Stronie
2. Zgodnie z przyjętą w RODO zasadą celowości podane przez ciebie dane wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji. A więc na przykład danych z zamówień ebooka nie wykorzystujemy do korespondencji w sprawie zapisów na wydarzenia, a czas przechowywania poszczególnych kategorii danych dostosowujemy do rodzaju udzielonej zgody.

Par. 5: Czas przechowywania danych:

1. W przypadku korespondencji wysłanej do nas przez użytkowników na adres: info@rafalwerezynski.pl lub rafal@niebonaziemi.org z zapytaniami, prośbą o pomoc i innymi rodzajami zgłoszeń wysłanych z inicjatywy użytkowników, dane przechowujemy przez czas nieokreślony lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych;
2. W przypadku organizowanych przez nas szkoleń grupowych lub sprzedaży ebooka dane przekazane nam przez Ciebie w celu zapisania się na szkolenie i /lub uzyskania materiałów szkoleniowych lub uzyskania plików ebooka przechowujemy przez okres 4 lat, ale tylko na wypadek potrzeby skontaktowania się w związku z tym samym szkoleniem lub książką w formie ebooka;
3. W przypadku spotkań indywidualnych, które niekiedy mają charakter regularny, Twoje dane przechowujemy na czas nieokreślony lub do czasu zgłoszenia przez Ciebie prośby o usunięcie danych.
4. W przypadku zamówionych przez Ciebie materiałów szkoleniowych, np. audio z webinarów lub medytacji, Twoje dane przechowujemy na czas nieokreślony lub do czasu zgłoszenia przez Ciebie prośby o usunięcie danych.
5. W przypadku Twojego wyrażania zgody na przesyłanie Ci newslettera bądź emaili informacyjnych, Twoje dane przechowujemy na czas niekreślony lub do czasu zgłoszenia przez Ciebie prośby o usunięcie danych.
6. W przypadku zabrania głosu przez uczestnika webinaru w trakcie trwania webinaru, nagranie z zarejestrowanym głosem przechowujemy przez czas nieokreślony;
7. W przypadku składania zamówień w naszym sklepie internetowym, Twoje dane przechowujemy przez co najmniej 5 lat w celach rachunkowych;
8. W przypadku zawarcia przez nas umowy z Użytkownikiem i konieczności przetwarzania przez nas danych w celach rachunkowych, będziemy przetwarzać takie dane przez okres 6 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dotyczą dane dokumenty księgowe (art. 74 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.). Natomiast jeżeli chodzi o cele podatkowe to dane będą przetwarzane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności danego podatku (art. 70 § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.).

Par. 6: Pośrednicy

W przypadku korzystania ze sklepu internetowego w celu nabycia ebooka, odbiorcami danych osobowych Użytkowników są również:
a) Pośrednik obsługujący oprogramowanie do sprzedaży (wordpress.org)
b) Pośrednik obsługujący internetowy system fakturowania (Fakturownia Spółka z o.o.);
c) Pośrednik obsługujący magazynowanie i wysyłkę książek (IMKER Sp. z o.o.)
d) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta Pośrednikowi obsługującemu płatności elektroniczne (mBank), umożliwiając zapłatę za Produkt w Sklepie internetowym.

Par. 7: Pliki cookies (ciasteczka)

1. Nasza strona może używać plików cookies, by poprawić jakość doświadczenia Użytkownika lub analizowania statystyk odwiedzin naszej strony.
2. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera lub smartfona przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
3. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
4. Użytkownik może zablokować pliki cookies w ustawieniach swojej wyszukiwarki lub też włączyć funkcję ostrzegania w przypadku, gdy pliki te są wysyłane.
5. Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści od postronnych usługodawców (np. linki załączone do nagrań wideo z Youtube’a, do map Google), których użycie może wymagać plików cookies. Zablokowanie plików cookies w twojej wyszukiwarce może uniemożliwić ci korzystanie z tych funkcji. Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Witryny te mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.
6. Pliki Cookies mogą być również wykorzystywane przez pośredników, z których usług korzystamy w celu efektywnej realizacji zamówień poprzez sklep internetowy.

Par. 8 Prawa użytkownika

1. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem), ma prawo dostępu do danych, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
2. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to danych, które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.
2. Jeśli masz jakiekolwiek pytania na temat tej polityki prywatności lub Twoich praw dotyczących danych osobowych, prosimy o kontakt na email: rafal@niebonaziemi.org.

Par. 9: Bezpieczeństwo danych

1. Szanujemy Twoje prawo do prywatności oraz bezpieczeństwo Twoich danych. Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom, aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
2. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy, zobowiązane do zachowania poufności.

Par. 11: Zmiany w polityce prywatności

Sporadycznie możemy aktualizować swą politykę prywatności. W przypadku wprowadzenia zmian, zaktualizujemy datę na dole strony polityki prywatności. Zachęcamy Użytkowników do częstego sprawdzania tej strony i bycia na bieżąco ze zmianami wprowadzanymi w celu ochrony informacji osobowych, które zbieramy.

Ten dokument był ostatnio aktualizowany 14.01.2023 r.