O kochaniu Siebie

W zasadzie cały proces duchowej przemiany i rozwoju można by sprowadzić do nauki kochania samego siebie, do przypomnienia sobie, co to znaczy i jak to się robi. Gdy zaś to się dokona, wówczas stajemy się obecnością miłości, która uzdrawia świat…

Czytaj więcej