Blog

O podążaniu za radością

W filmie tym mówię o podążaniu za radością jako formie słuchania inspiracji wyższego Ja i działania zgodnie z pragnieniem serca i prowadzeniem Duszy. Choć jest to często niewygodne dla umysłu, umysł ostatecznie uczy się, że współpraca z Sercem służy również jemu.