Blog

Lęk przed śmiercią i mistyczna przemiana

W filmie tym mówię o prawdziwym spotkaniu się z uczuciami w ciele, a zwłaszcza z uczuciem lęku i o tym jak to spotkanie jest swego rodzaju świadomą „śmiercią” i ponownym narodzeniem. Mówię też o tym jak prawdziwe bycie w TU i TERAZ jest spotkaniem ze śmiercią i przypomnieniem nieśmiertelności; jest świadomym przyzwoleniem na zapadanie się w nas czasu i przestrzeni (świadomość oddzielenia) oraz powrotem do Miłości (świadomość Połączenia).