Blog

Komunikacja z Duszą

Komunikacja z Duszą, lub inaczej mówiąc: naszym prawdziwym „Ja”, to coś całkiem naturalnego. Większość ludzi jednak nie przeżywa życia w świadomym kontakcie z Duszą. Tak bardzo zidentyfikowaliśmy się ze swoimi myślami i emocjami, że zapomnieliśmy, kim naprawdę jesteśmy i po co tu jesteśmy. Można powiedzieć, że pogrążyliśmy się w swego rodzaju amnezji. Amnezja ta była konieczna, aby doświadczać życia w świecie czasu i przestrzeni, a więc sama w sobie nie jest czymś złym. To po prostu przejaw wyboru konkretnego doświadczenia. Polega ono na zaniżeniu wibracji, wierze w ograniczenia, osądzie własnej wartości i ogromnej niepewności co do wszystkiego. Stało się to możliwe dlatego, że utożsamiliśmy się ze swoim umysłem zamiast z Duszą, sercem i swoim duchowym „Ja”.

Istnieje jednak droga wyjścia z owego labiryntu myśli i emocji, który tworzymy sobie każdego dnia w naszym ludzkim doświadczeniu. Istnieje droga powrotu do wewnętrznej pewności i pokoju. Drogą tą jest ponownie utożsamienie się z tym, kim naprawdę jesteśmy, i pozwolenie, aby TO, KIM JESTEŚMY, natchnęło nasze myśli, uczucia, słowa i działania. Niezależnie od tego, czy nazwiemy to, kim jesteśmy, Duszą, Duchem, Jaźnią, Prawdziwym „Ja”, Boskością czy też Czystą Świadomością, jest w nas Coś, co zna najlepsze odpowiedzi na nasze pytania i problemy. Na potrzeby tego artykułu będę nazywał to Coś, co WIE, Duszą. To ten aspekt nas samych, który jest doskonały, przebudzony i ma dostęp do znacznie szerszego zakresu informacji niż małe ludzkie „ja”, gdyż nie jest on ograniczony czasem i przestrzenią. Poprzez odpowiednie dostrojenie się do Duszy, możemy ściągnąć te informacje, które są przydatne dla naszej przemiany w punkcie, w którym się aktualnie znajdujemy.

I właśnie „ściąganiem” owych informacji oraz ich integrowaniem w umyśle i ciele zajmuję się podczas jednego z rodzajów indywidualnych sesji, które od niedawna zacząłem prowadzić z ludźmi i które nazwałem: KOMUNIKACJA Z DUSZĄ. Do tej pory moje sesji opierały się głównie na Radykalnym Wglądzie i nadal używam tej metody, ponieważ uważam ją za bardzo skuteczne narzędzie do pracy z emocjami, przekonaniami i podświadomością. Praca z Duszą ma nieco inny charakter niż Radykalny Wgląd, gdyż podczas tej pracy skupiamy się głównie na połączeniu z nadświadomością i na informacjach, które od niej płyną. Oczywiście integracja na poziomie umysłu i ciała w tej pracy również jest potrzebna, ale przebiega ona nieco inaczej niż podczas sesji Radykalnego Wglądu (szczegóły poniżej).

Oczywiście możesz się komunikować ze swoją Duszą sam, ale nie zawsze jest to od razu takie łatwe. Czasem, przynajmniej na początkowym etapie, pomoc może być potrzebna. I właśnie taką pomoc oferuję podczas tego rodzaju indywidualnych sesji. Poniżej opiszę pokrótce, na czym polega ten proces i sposób pracy.

NAWIĄZANIE KONTAKTU
Podczas sesji, która zajmuje od 1,5 do 2 godzin, w pierwszej kolejności tworzymy przestrzeń, w której możemy otworzyć się na bezpośredni kontakt z Duszą. Rozluźniamy umysł i ciało na tyle, aby Odpowiedź przychodziła spoza ram intelektualnego umysłu. Używamy do tego głównie oddechu i wyobraźni. Potem odwołujemy się do pomocy prawdziwego „Ja” lub duchowych Przewodników, którzy są jedynie aspektami owego „Ja”. Jeśli umysł ma jakiś problem lub pytanie, to zadajemy pytanie od umysłu i otwieramy się na Odpowiedź od Duszy. Dzięki spowolnieniu fal mózgowych  [alfa, theta, a niekiedy nawet delta]  lub wzroście częstotliwości [fale gamma] oraz skupieniu na przestrzeni serca, bardzo łatwo można się dostroić do przepływu informacji od Duszy.

Podczas całego procesu zachowujesz świadomość, masz kontakt z ciałem i własnymi emocjami. Umysł jednak jest na tyle rozluźniony, że przestaje przeszkadzać w przepływie informacji. A jeśli zaczyna przeszkadzać, ja pomagam ci w ponownym jego poluzowaniu, abyś mógł uzyskiwać głębsze odpowiedzi i dostrajać się do poziomu pewności Duszy.

Uwaga: Odpowiedzi podczas sesji głównej będą pochodziły od Ciebie, od Twojej Duszy, bez filtra mojej interpretacji. I właśnie to uwielbiam w tym procesie. Choć mógłbym Ci podpowiadać i mówić, co widzę i czuję, to wolę asystować w Twoim procesie, tak zadając pytania i prowadząc całą sesję, abyś mógł otrzymać własne odpowiedzi na własne pytania. Według mnie ten sposób prowadzenia sesji pozwala uniknąć podatności na sugestię, oddawania osobie prowadzącej własnej mocy i uzależniania się od terapeuty w procesie uzdrowienia.

INTEGRACJA
Ważnym elementem sesji jest integracja usłyszanych i przepuszczonych przez umysł informacji. Chodzi o to, aby nie tylko „przechannelować” dla samego siebie przekaz od Duszy, ale również o to, aby go przyjąć i przyswoić na poziomie komórkowym. Oprócz werbalizacji przekazywanych treści, dajemy sobie odpowiednio dużo czasu na poczucie w ciele tego, z czym nawiązujesz kontakt i na uwolnienie niesłużących ci już treści. Ważna jest też integracja na poziomie umysłu. W pewnym sensie podczas sesji ćwiczymy zamianę umysłowego konfliktu na poddanie umysłu prowadzeniu Duszy.

Zrobienie notatek po sesji głównej również sprzyja procesowi integracji umysłu, gdyż dzięki temu możesz sobie uporządkować i zrozumieć informacje, które dla Duszy i ciała podczas samej sesji były oczywiste, ale które mogą się łatwo ulotnić i zostać zapomniane, jeśli świadomie nie zaangażujemy w ten proces samego umysłu.

Zarówno podczas sesji Radykalnego Wglądu, jak i sesji opartych na Komunikacji z Duszą lubię również przekładać to, co ludzie odkrywają i czują podczas sesji, na działanie w życiu. Sprawdzamy więc, jakie konkretne kroki umysł jest gotowy podjąć, aby jego nowe postrzeganie i odczuwanie przyjęte podczas sesji stały się ucieleśnionym doświadczeniem w codzienności. W ten właśnie sposób ćwiczymy tworzenie nowego nawyku, dzięki któremu może się dokonać pełna integracja ducha, umysłu i ciała, czy też nadświadomości, świadomości i podświadomości.

DŁUŻSZA WERSJA – PYTANIA
Zwykle sesję Komunikacji z Duszą można przeprowadzić podczas jednego półtoragodzinnego lub dwugodzinnego spotkania. Podczas takich sesji nie przygotowujemy sobie zawczasu pytań, lecz skupiamy się po prostu na sprawach bieżących (np. blokadach w ciele, przekonaniach w umyśle, trudnych emocjach, czy problemach z relacjami). Innymi słowy odnosimy się do tego, co jest najbardziej pilne do rozwiązania w danym momencie, a następnie odwołujemy się do mądrości Duszy i jej najlepszych odpowiedzi na to, co jej przyniesiemy.

Istnieje jednak możliwość przejścia dłuższego procesu, podczas którego możemy zadać Duszy wcześniej przygotowane pytania. W przypadku wyboru takiego modelu sesji pierwszym etapem jest zwykle zebranie tematów, o jakie chciałbyś zapytać swoje wyższe „Ja”.  Mógłbyś na przykład dowiedzieć się o przewodni motyw twojej Duszy w tym wcieleniu, o ukryte traumy i nieświadome przekonania, o zdarzenia z innych wcieleń, które miały istotny wpływ na obecne wcielenie, itp. Przy formułowaniu pytań warto zwrócić szczególną uwagę na problemy, z którymi stykasz się w codzienności, gdyż to one wskazują na potrzebę przemiany. Sam z siebie możesz jednak nie wiedzieć, co potrzebujesz zrobić, aby przemiana była naprawdę skuteczna. Aby zaoszczędzić sobie czasu i dziesiątków prób uzdrawiania, szukania nowych sposobów uwalniania, chodzenia na niezliczoną ilość warsztatów i czytania wielu nowych książek, można  po prostu zapytać Duszy. Ona już zna odpowiedź.

Aby uzyskać ową odpowiedź, trzeba zadać odpowiednie pytanie. Ogólna zasada jest taka: jakie pytanie, taka odpowiedź. Jeśli zadasz ogólne pytanie, otrzymasz ogólną odpowiedź. Jeśli natomiast pytanie będzie konkretne, to i przyjdzie konkretna odpowiedź, pod warunkiem, że będzie ona istotna dla ciebie na danym etapie rozwoju. Nie otrzymasz więc na przykład informacji, które mają jedynie „nadymać” twoje ego.

A co w przypadku, gdy nie zadamy pytania? Niezadanie pytania wynika zazwyczaj z przeświadczenia, że już znamy odpowiedź. Czasem rzeczywiście ją znamy, żyjąc w harmonii z Duszą, a czasem sami się oszukujemy, że wiemy, co jest dla nas najlepsze.

Jeśli zdecydujesz się na model sesji z listą pytań, to warto podejść do przygotowania pytań z rozwagą. Po tym etapie umawiamy się na wstępną sesję (zwykle wystarczy ok. 50 min.), podczas której omawiamy twoje pytania. Dzięki temu ty możesz sobie pewne rzeczy doprecyzować, a ja mogę się dowiedzieć, o co chciałbyś, żebym zapytał w twoim imieniu podczas głównej sesji. Możemy też podczas tego wstępnego spotkania zweryfikować, jakie pytania są dla Ciebie naprawdę ważne w Twoim obecnym życiu. Taka sesja przygotowująca ma jeszcze jedną zaletę: pozwoli ci się całkowicie odprężyć i niejako wyłączyć umysł podczas sesji głównej, ponieważ nie będziesz musiał myśleć o ewentualnych pytaniach. Ja zrobię to w twoim imieniu.

Po sesji głównej, która trwa zwykle dwie godziny, sugeruję dodatkowo – dla wzmocnienia procesu integracji – spotkanie się jeszcze raz na 50 min. w innym terminie dla wspólnego omówienia głównych wątków, jakie pojawiły się podczas sesji głównej.

A zatem, podsumowując, dłuższy proces z pytaniami mógłby składać się z następujących etapów:
– samodzielne przygotowanie pytań
– sesja wstępna – omówienie przygotowanych pytań (50 min.)
– sesja główna (2 godziny)
– notatki własne i pobycie samemu z tym, co się zadziało
– sesja podsumowująca (50 min.)

Tak jak mówiłem na początku, taki model sesji jest opcjonalny. Jeśli zdecydujesz się na krótszą wersję sesji Komunikacji z Duszą (1,5 godziny lub 2 godziny), to wówczas zajmiemy się po prostu tym, co się pojawi w danym momencie i co będzie potrzebowało Twojej uwagi, a następnie odwołamy się do Duszy i pozwolimy na bieżącą integrację na poziomie umysłu i ciała.

Nie mogę powiedzieć, że jeden sposób jest lepszy od drugiego. Każdy z nich ma trochę inny charakter. Pierwszy, składający się z kilku sesji, pozwala nam odnieść się do większej ilości wątków, a także oferuje więcej czasu na przygotowanie, rozluźnienie, integrację i podsumowanie. Jeśli jednak czujesz, że nie potrzebujesz owego dłuższego procesu wsparcia w swojej drodze otwierania się na własną Duszę i integrację jej wiedzy w swoim codziennym doświadczeniu, lub po prostu nie masz wielu pytań, lecz zwyczajnie chcesz się przyjrzeć jakiemuś konkretnemu problemowi, wówczas pojedyncza sesja może się okazać wystarczająca. Niejednokrotnie zdarzyło mi się też wprowadzić proces Komunikacji z duszą spontanicznie podczas pojedynczej sesji bez uprzedniego umawiania się na tego rodzaju spotkanie.

Jeśli podczas sesji głównej nie starczy nam czasu na zadanie wszystkich pytań i przyjęcie odpowiedzi lub po prostu na rozwiązanie tego, z czym przychodzisz, możemy się umówić albo na przedłużenie sesji, albo na zrobienie dodatkowej sesji w innym terminie, albo na regularną pracę/wspólną podróż podczas cyklu większej ilości sesji.

Serdecznie zapraszam.